Achtergrond Inclusieve Stad Almere

In 2013 werd in sociale beleidsplannen van de gemeente opgenomen dat Almere een Inclusieve stad wil worden. Dit sluit aan bij de overheidsplannen rondom de transitie van het sociaal domein, waarin een wijkgerichte aanpak en hulp uit het netwerk centraal staan. Door het opbouwen van een netwerk van welwillende mensen en organisaties worden meer initiatieven ontplooid die de kansen vergroten voor mensen met een beperking op de diverse levensterreinen. 

Pilotproject

Eind 2012 werd besloten een pilot-project uit te voeren in de Stripheldenbuurt in samenwerking met de bewoners met en zonder beperking.  Dat jaar vonden we drie fondsen bereid om een specifiek onderdeel van de pilot te financieren, namelijk een buurtonderzoek en het instellen van een buurtcomité. In dit proefproject is nagegaan hoe we gezamenlijk de leefsituatie van mensen met een beperking kunnen verbeteren, zowel voor het individu als in relatie met de omgeving. En hoe mensen met een beperking (onder eigen regie) kunnen bijdragen aan de kwaliteit van bestaan, een passende participatie en een inclusieve samenleving.

Na het proefproject in de Stripheldenbuurt is eind april 2014 gestart met de verdere uitrol van ´de Inclusieve Stad´ in Almere.